Biblioteket informerar
Ändringar i lokalernas och arbetsstationernas reservationsförfaranden

Reservationer till bibliotekens arbetsytor kan nu göras på adressen: http://varaamo.hel.fi

Respons på eller frågor om den nya tjänsten kan skickas på adressen: http://www.helmet-kirjasto.fi/varaamo-palaute/
Anvisningar
Att logga in och registrera sig
Dina uppgifter
Att göra en reservation
Dina reservationer
Lista över datorerna eller hurudana datorer det finns i biblioteket
Samarbetspartners


Med tjänsten kan man reservera Helsingfors stadsbiblioteks kunddatorer. Man kan göra en reservation åt gången. Man kan göra en ny reservation då man kommer för att använda den dator man redan reserverat. Man bör registrera sig i tjänsten för att kunna göra reservationer. Man kan söka datorer och lediga tider utan att logga in eller registrera sig i tjänsten. I biblioteken finns även datorer man kan köa till. Dessa kan man inte reservera.


Att logga in och registrera sig

För att kunna logga in behöver man bibliotekskort och en Pin-kod. Man får båda i biblioteken. För detta behövs ett identitetsbevis. Man kan även logga in med sin e-postadress efter det att man sparat den i sina egna uppgifter i tjänsten (första gången man loggar in i tjänsten måste man göra det med bibliotekskortet). I samband med den första inloggningen registreras användaren i tjänsten.
Registerförteckning

Användaren ansvarar för datasekretessen och användningen av sin behörighetskod. Man skall alltså förvara dem tryggt och inte låna ut dem till andra personer. Biblioteket ansvarar inte för skador förorsakade av regelstridig användning av behörighetskoderna. Biblioteket har rätt att ur registret avlägsna en användare, som bryter mot användningsreglerna eller missbrukar behörighetskoderna eller tjänsten. Biblioteket kan även förhindra att användaren har tillgång till datorerna. Registreringar som inte använts på ett halvt år avlägsnas automatiskt ur registret.
Regler för användning av kunddatorerna

Kom ihåg att logga ut då du slutar använda tjänsten. Logga ut -funktionen finns i vänstra kolumnen.


Dina uppgifter

Namnuppgifterna fås automatiskt ur lånesystemet. Vid sidan av bibliotekskortet kan man använda e-postadressen då man loggar in. Man kan göra det efter det att man fört in den i det för ändamålet reserverade fältet. Använd samma adress, som du uppgett i HelMet-tjänsten. Fältet favoritbibliotek skapar i den vänstra kolumnen en snabblänk till de bibliotek från vilka du önskar göra dina reservationer. Biblioteken listas enligt ditt 1:a favoritbibliotek i funktionen Lista över datorerna.


Att göra en reservation

Man börjar göra reservationen genom att söka lediga tider. Med länkarna till biblioteken i vänstra kolumnen eller med första sidans rullgardinsmeny Välj bibliotek får man fram det valda bibliotekets datorer och deras reservationsstatus. Med en specifik sökning kan man söka lediga tider i alla bibliotek samt begränsa typen av dator och tidpunkt för reservationen. Reservationen kan även göras med funktionen Lista över datorerna. Man kan välja att logga in i tjänsten först då man gör en reservation.

Lista på reservationsstatus för bibliotekets datorer

I funktionen Dina sökuppgifter finns uppgifter om datum för reservationen, biblioteket och dess datorer. Datum kan ändras i kalendern. Du kan välja dagens datum och de följande 30 dagarna. Längden på tiden för reservationen väljs från knappen Tid för reservationen. Listan ändras då så att endast ikoner för datorer lediga den valda tidpunkten syns. Dator och starttid för reservationen väljs genom att klicka på önskad ikon i listan. Ikonens färg anger typ av dator och ikonens nummer är datorns nummer. De vita ikonerna anger datorer för vuxna och de blå ikonerna datorer avsedda för barn (under 15 år). I cd-rom-maskiner avsedda för barn kan man endast använda cd-rom färdigt installerade i apparaterna och Internet-förbindelse saknas. I bibliotek där det inte finns datorer endast avsedda för barn kan även barnen använda datorerna avsedda för vuxna. I flera bibliotek finns det även datorer man kan köa till. Dessa kan man inte reservera. Uppgifter över dessa datorer hittar man i vänstra kolumnens funktion Lista över datorer.

Uppgifter om datorn och reservationen

Då man valt dator går man till den sida från vilken man får exaktare uppgifter om datorn och reservationen bekräftas.

I uppgifterna om arbetsstationen finns bl.a. var datorn är placerad, maximal tid för en reservation samt eventuella specialprogram och – apparatur. I tilläggsuppgifterna kan finnas anmärkningar bl.a. om begränsad specifik användning av datorn.
I uppgifterna om reservationen finns datum och starttid för reservationen. Tiden för reservationen kan ännu ändras i menyn. Man kan om man vill lämna ett meddelande åt personalen i fältet reserverat för ändamålet. Ifall man inte loggat in i tjänsten bör man senast nu göra det genom att fylla i uppgifter för att logga in på sidans nedre del. Reservationen gör man genom att klicka på knappen Reservera en arbetsstation. På skärmen syns upplysningen om att reservationen lyckats.


Dina reservationer

Uppgifter om giltiga reservationer finns på första sidan eller under funktionen Mina reservationer. En reservation kan inte bearbetas i efterhand. Vid behov måste man först ta bort reservationen och göra en ny. Du kommer väl ihåg att annullera din reservation ifall du inte kommer att använda dig av den. En reservation kan även annulleras per telefon. (Bibliotekens kontaktuppgifter). Din reservation går om intet ifall du inte kommer till datorn inom 10 minuter från det att tiden för reservationen börjat.


Lista över datorerna eller hurudana datorer det finns i biblioteket

Bibliotekets alla datorer hittar man i vänstra kolumnens funktion Lista över datorerna. Man kan i menyn byta mellan biblioteken. Ikonens färg anger typ av dator och numret är numret på datorn. De vita ikonerna anger datorer avsedda för vuxna och de blå ikonerna datorer för barn (under 15 år). I cd-rom-maskinerna för barn kan man endast använda cd-rom som är installerade i apparaten och Internet-förbindelse saknas. I bibliotek där det inte finns särskilda datorer för barn kan barnen använda datorerna för vuxna. De röda ikonerna är datorer man kan köa till. Dessa kan man inte reservera.

Exaktare uppgifter om varje dator får man genom att klicka på datorns ikon. I uppgifterna ingår bl.a. var datorn är placerad, maximal tid för en reservation och eventuella specialprogram och – utrustning. I tilläggsuppgifternas kan ingå anmärkningar om att apparaten är begränsad till någon viss användning. På den här sidan kan man även reservera tid till datorn.

I fall annat inte nämns är datorn en s.k. Asko-kunddator. I Bibliotek 10 finns olika specialapparater. Man hittar dem bl.a. med en specificerad sökning eller genom att begränsa sökningen med olika tilläggstjänster. I biblioteken finns dessutom datorer för att söka i bibliotekets katalog HelMet och även använda tjänsten Reservera en dator. Dessa datorer kan man inte reservera och de ingår inte i tjänsten Reservera en dator.


Samarbetspartners

Helsingfors stadsbibliotek
Sininen Meteoriitti Oy
Akateeminen tietopalvelu ATP Oy