Biblioteket informerar
Ändringar i lokalernas och arbetsstationernas reservationsförfaranden

Reservationer till bibliotekens arbetsytor kan nu göras på adressen: http://varaamo.hel.fi

Respons på eller frågor om den nya tjänsten kan skickas på adressen: http://www.helmet-kirjasto.fi/varaamo-palaute/
Logga in

Bibliotekskortets nummer eller e-post

Användarkod (PIN-kod)

Att logga in och registrera sig

För att kunna logga in behöver du ett bibliotekskort och en Pin-kod. Du får dem i biblioteken genom att visa upp ett identitetsbevis.

Registrering

Då du loggar in för första gången blir du automatiskt registrerad. Efter detta kan du också logga in med din e-postadress, om du skrivt in det i tjänsten.