Biblioteket informerar
Kunddatorerna förnyas i alla Helsingfors bibliotek

Kunddatorerna i Helsingfors bibliotek förnyas i början av 2023. Datorbytet anknyter till ett projekt som omfattar hela Helsingfors.

Kunddatorerna kan i huvudsak inte bokas i förväg. I vissa bibliotek kan du boka kunddatorer via varaamo.hel.fi

Mera information
Logga in

Bibliotekskortets nummer eller e-post

Användarkod (PIN-kod)

Att logga in och registrera sig

För att kunna logga in behöver du ett bibliotekskort och en Pin-kod. Du får dem i biblioteken genom att visa upp ett identitetsbevis.

Registrering

Då du loggar in för första gången blir du automatiskt registrerad. Efter detta kan du också logga in med din e-postadress, om du skrivt in det i tjänsten.