Biblioteket informerar
Ändringar i lokalernas och arbetsstationernas reservationsförfaranden

Reservationer till bibliotekens arbetsytor kan nu göras på adressen: http://varaamo.hel.fi

Respons på eller frågor om den nya tjänsten kan skickas på adressen: http://www.helmet-kirjasto.fi/varaamo-palaute/
Datorns uppgifter
Dator eller arbetsrum:
14
Bibliotek:
Nordsjö
Typ:
Dator för vuxna
Operativsystem:
Windows 7
Tilläggstjänster:
skanner
diaskanner
Max tid för en reservering:
2 timmar
Placering:
Hallen
Tilläggsuppgifter:
Arbetsstation, ämnad i första hand för text- och bildbehandling
Huom.:
(Tietokone ole käytössä)
 
Välj klockslag
Datum:
01.06.2020
KlStatus
Ingen resultat