Biblioteket informerar
Ändringar i lokalernas och arbetsstationernas reservationsförfaranden

Reservationer till bibliotekens arbetsytor kan nu göras på adressen: http://varaamo.hel.fi

Respons på eller frågor om den nya tjänsten kan skickas på adressen: http://www.helmet-kirjasto.fi/varaamo-palaute/
Datorns uppgifter
Dator eller arbetsrum:
3
Bibliotek:
Munksnäs
Typ:
Ködator
Operativsystem:
Windows 7
Tilläggstjänster:
skanner
Max tid för en reservering:
15 minuter
Placering:
Aulan
Tilläggsuppgifter:
-
 
Välj klockslag
Datum:
25.01.2021
KlStatus
Ingen resultat