Biblioteket informerar
Ändringar i lokalernas och arbetsstationernas reservationsförfaranden

Reservationer till bibliotekens arbetsytor kan nu göras på adressen: http://varaamo.hel.fi

Respons på eller frågor om den nya tjänsten kan skickas på adressen: http://www.helmet-kirjasto.fi/varaamo-palaute/
Datorns uppgifter
Dator eller arbetsrum:
5
Bibliotek:
Norra Haga
Typ:
Dator för vuxna
Operativsystem:
Microsoft Windows 7 Enterprise
Max tid för en reservering:
30 minuter
Placering:
-
Tilläggsuppgifter:
Dator för vuxna, åldersgräns 15 år
Huom.:
(Tietokone ole käytössä)
 
Välj klockslag
Datum:
01.06.2020
KlStatus
Ingen resultat