Biblioteket informerar
Ändringar i lokalernas och arbetsstationernas reservationsförfaranden

Reservationer till bibliotekens arbetsytor kan nu göras på adressen: http://varaamo.hel.fi

Respons på eller frågor om den nya tjänsten kan skickas på adressen: http://www.helmet-kirjasto.fi/varaamo-palaute/
Välj dator
Dator eller arbetsrumBibliotek
1
Bocksbacka
17
Böle, Huvudbiblioteket
23
Böle, Huvudbiblioteket
29
Böle, Huvudbiblioteket
33
Böle, Huvudbiblioteket
1
Degerö
7
Gårdsbacka
2
Kasberget
1
Malm
6
Malmgård
1
Mosabacka
3
Munksnäs
3
Månsas
10
Nordsjö
13
Nordsjö
14
Nordsjö
15
Nordsjö
16
Nordsjö
1
Norra Haga
1
Parkstad
2
Skomakarböle
11
Vik
5
Åggelby