Biblioteket informerar
Ändringar i lokalernas och arbetsstationernas reservationsförfaranden

Reservationer till bibliotekens arbetsytor kan nu göras på adressen: http://varaamo.hel.fi

Respons på eller frågor om den nya tjänsten kan skickas på adressen: http://www.helmet-kirjasto.fi/varaamo-palaute/
Sökvillkor
Välj bibliotek
Välj typ av dator:
Välj tilläggstjänster:
Välj tiden för reserveringen
 timmar
Välj dag
Välj klockslag